OS Trafikkskole Senter AS

Betingelser

Når dette nettsted brukes, lagres enkelte opplysninger om de besøkende. Opplysningene benyttes for å bedre brukeropplevelsen og videreutvikle nettstedet.

LÆREPLAN

Under er det linker til læreplaner for de forskjellige klassene, fastsatt av Statens Vegvesen. Disse læreplanene viser hva myndighetene har bestemt hva en trafikkopplæring skal inneholde. Trafikkskolen Os Trafikkskolesenter har stort fokus på trafikksikkerhet og vi følger offentlige retningslinjer. Alle godkjente trafikkskoler skal også ha godkjente undervisningsplaner i de ulike klassene. Våre undervisningsplaner oppdateres jevnlig og kan fremvises om ønskelig.

OPPLÆRING VED TRAFIKKSKOLE

For oss er det viktig at du får en god opplæring både ved trafikkskolen og hjemme. For å nå dette målet er det viktig at du og lærer er godt forberedt til hver kjøretime. Også etterarbeidet er viktig. Tenk grundig igjennom læringsforløpet etter hver time, gjør gjerne notater. Still spørsmål hvis noe er uklart. For å oppnå det beste resultatet i en kjøretime, er det en fordel å lese det aktuelle teoristoffet til neste time.

BETALINGSBETINGELSER

All opplæring ved trafikkskolen skal være betalt i god tid før oppkjøring. Alle våre trafikkskoler benytter online registreringssystem, og alle timer og opplæring registreres før/etter alle kjøretimer. Du har ett personlig kidnummer du kan benytte for å betale for dine kjøretimer. Kontakt din trafikklærer for innloggingsinformasjon.

TIMEBESTILLING OG AVBESTILLING

Timebestilling skjer enten direkte ved skolens kontor eller med den enkelte lærer. Vi anbefaler deg til å ta 2–4 timer pr. uke. Vi henter deg til avtalt møtested og omegn. Avtalt time som ikke benyttes må betales. Avbestilling skal skje senest kl. 12:00 siste virkedag før kjøretimen. Obligatoriske timer og kurs må avbestilles senest kl. 12:00 minimum to virkedager før kjøretimen.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Vårt mål er at du skal tilegne deg de holdninger, kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for at du skal kunne kjøre:

PRIVAT ØVELSESKJØRING

Det er fint om du etter en kjøretime kan få med deg en ledsager og fortsette å trene på det du har lært ved trafikkskolen. Ingen kan få for mye kjøretrening, så privat øvingskjøring i tillegg til undervisningen ved trafikkskolen er bare bra. Hvis du trenger hjelp til å gjennomføre ledsagerstøttet opplæring, kontakt oss. Din ledsager må gjerne delta i kjøretimene, så dere sammen kan drive enda bedre øvelseskjøring.

FØRERPRØVEN

Det er Statens Vegvesen som gjennomfører førerprøven. Trafikkskolen melder eleven opp til førerprøven, etter du har bestått teoriprøven. Førerprøven er omfattende, den varer i 65 min. Dette gjør at sensor kan sjekke at kandidaten har nådd målene i undervisningen. For å stille sterkest mulig på en førerprøve bør man ha en prøveoppkjøring med trafikklærer i god tid før førerprøven.

SØKNAD

Det stilles en del krav til førerkortkandidaten, derfor må man søke på et fastsatt skjema. Dette bør gjøres straks opplæringen starter. Søknad om førerkort finner du her : https://www.vegvesen.no/dinside/

FORESPØRSLER OG KLAGER

Forespørsler og klager vedrørende opplæringen skal først og fremst rettes til skolens daglige leder. Vi vil gjøre alt for at du skal bli fornøyd. Er det noe du er misfornøyd med, fortell det til oss. For å kunne ordne et problem må vi få tilbakemelding om dette. Kontakt daglig leder Rolf Flatholm på tlf 97078787 eller kontoret på 47151617 / 55310700. Er du derimot fornøyd, legg inn en omtale om oss og fortell det til andre!

TAUSHETSPLIKT

Skolens ansatte har yrkesmessig taushetsplikt.

Lykke til med opplæringen!

Mobilvennlig nettside fra: FUNBIT