Førerkort bil på Os | Trafikkskole OS | Bil&MC

Lyst å ta førerkort på bil?

Vi har en ny og moderne bilpark, og kan tilby førerkort på både manuell- og automatgir! Os Trafikkskolesenter har lærere klar til å hjelpe deg på veien til lappen. Opplæringen til førerkort bil, består av 4 trinn. Her får du en samlet oversikt over de ulike trinnene du må igjennom på vei til førerkortet.  Os Trafikkskolesenter er en godkjent trafikkskole, og følger til enhver tid forskriftene satt av Statens Vegvesen. Hos vår trafikkskole er du trygg på at du får trafikkopplæring av høy kvalitet.

Førerkort bil - lappen

  1. Trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mørkedemo
  2. Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
  3. Trafikal del - hvordan opptre sammen med andre
  4. Selvstendig del

FØRERKORT KL B - TRAFIKALT GRUNNKURS

Er du under 25 år, må du gjennomføre trafikalt grunnkurs, før du kan begynne å øvelseskjøre. Husk at trafikalt grunnkursbevis og legitimasjon alltid må medbringes under kjøring. Les mer om trafikalt grunnkurs for utfyllende informasjon på her!

FØRERKORT KLASSE B TRINN 2

På trinn 2 på veien til førerkort klasse B, jobbes det med teknisk kjøring. Du skal lære å beherske bilen rent teknisk. Det er viktig med en grundig opplæring på dette trinnet, da dette danner grunnlaget for videre opplæring. På dette trinnet skal du gjennomføre en obligatorisk trinnvurderingstime ved trafikkskolen. Det må også påregnes noen kjøretimer så man er på rett nivå for å gå videre i opplæringen. Hvor mange kjøretimer den enkelte person trenger varierer med erfaring og kunnskaper. Vår trafikkskole hjelper deg med effektiv opplæring. Vi anbefaler at dere samarbeider tett med trafikkskolen og trafikklærer slik at dere kan få mest mulig utbytte av øvelseskjøringen hjemme.

FØRERKORT KLASSE B TRINN 3

Trinn 3 på veien til førerkortet er den trafikale delen. Her skal oppmerksomheten flyttes fra ”teknisk” til det trafikale. Du skal lære å kjøre etter lover og regler, og samarbeide på en korrekt måte i trafikken. I slutten av trinn 3 er man kommet på ett nivå slik at man kan delta på sikkerhetskurs på bane. Man skal der få erfaring fra kjøring på glatt føre. I avslutningen av trinn 3 gjennomføres trinnvurderingstime trinn 3. Sammen med din trafikklærer vil dere da vurdere om du er på rett nivå til å kunne gå videre til neste trinn i opplæringen. Det er ikke noe minimumsantall med kjøretimer på dette trinnet heller. Antall kjøretimer den enkelte elev har behov for, kommer an på elevens erfaring og kunnskaper. Vår trafikkskole hjelper deg med en mest mulig effektiv trafikkopplæring.

FØRERKORT KLASSE B TRINN 4

Det 4. trinnet på vei til lappen består av obligatorisk sikkerhetskurs på vei og starter med 2 timer teori på trafikkskolen. Her samler vi flere elever for å legge til rette for drøfting og samarbeid i grupper. Deretter gjennomføres en 5 timers landeveiskjøring i varierende miljø, hvor risikovurderinger er høyest prioritert. Deretter skal det gjennomføres en 4-timers sekvens, populært kalt «kartkjøring» hvor eleven på forhånd har fått utlevert en liste over steder – i logisk rekkefølge.

Gjennom planlegging og gjennomføring av kjøreruten skal eleven finne frem, og kunne argumentere for sine veivalg og handlingsvalg. Trinn 4 avsluttes med en 2 timers oppsummering, hvor elever samles til refleksjon og erfaringsutveksling.