Motorsykkel førerkort | Mc-lappen OS | MC skole OS

Lyst å ta mc-lappen? Os Trafikkskolesenter har lærere som er klar for å hjelpe deg! Du kan også velge om du vil kjøre med en kvinne eller en mann, uansett garanterer vi en god opplæring og oppfølging!
Vår trafikkskole tilbyr mc-opplæring i klasse A, A2 og A1.

Os trafikkskolesenter AS er en godkjent trafikkskole som til enhver tid følger forskriftene satt av Statens vegvesen.
Hos oss er du trygg på at du får trafikkopplæring av høy kvalitet.

MC-LAPPEN TRINN 1 - TRAFIKALT GRUNNKURS

Er du under 25 år, og ikke har førerkort fra tidligere, må du ta trafikalt grunnkurs, før du kan begynne å øvelseskjøre på MC.

MC-LAPPEN TRINN 2 - TEKNISK KJØRING

Før du begynner på den praktiske mc-opplæringen ved trafikkskolen, må du gjennomføre mckurs. Ett 3-timers teoretisk kurs om motorsyklister, andre trafikantgrupper, og tiltak for å unngå motorsykkelulykker.

Etter gjennomført mc-kurs kan du begynne å ta kjøretimer på mc. Du lærer å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk, får kunnskap og ferdigheter bl.a om teknisk behandling av motorsykkel (kjøregård og på vei), miljøvennlig kjøring og føreransvaret.

Det er viktig med en grundig opplæring på dette trinnet, da det er her grunnlaget for videre opplæring ligger.

Hvor mange kjøretimer du trenger tilpasses din erfaring med motorsykkel. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime. Elev skal da sammen med lærer vurdere om målet for mc-opplæringen i trinn 2 er nådd, og om man har gode nok ferdigheter til å begynne på neste trinn.

MC-LAPPEN TRINN 3 - TRAFIKAL DEL

På dette trinnet skal du lære å kjøre mc i variert trafikk, og variert trafikkmiljø. Du vil i dette trinnet også bli tilnærmet selvstendig i din kjøring. Du skal kunne kjøre motorsykkel effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk, kjøre med lav risiko og det trenes også mye på plassering i veibanen.Hvor mange kjøretimer du har behov for tilpasses deg ut i fra din trafikale erfaring. I slutten av trinn 3 gjennomføres trinnvurderingstime trafikal del – hvor fokus er rettet mot trafikale kunnskaper og ferdigheter. Elevens selvevaluering legges til grunn for gjennomføringen. Resultat av trinnvurderingstimen er retningsgivende for om eleven kan gå videre til neste trinn. Eleven skal nå inneha kunnskaper og ferdigheter nok til å kunne bestå en førerprøve.

For klasse A1 gjennomføres det "sikkerhetskurs i trafikk". Kurset består av 4 timer hvorav minst 3 timer skal være praksis bestående av kjøring og refleksjonspauser. Siden A1-elevene vanligvis har minst trafikal erfaring, har dette kurset mye fokus på planlegging og kjøring i ulikt trafikkmiljø, i tillegg til samarbeid og kommunikasjon med andre trafikanter.

For klasse A og A2 gjennomføres “sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk”. Kurset består av 4 timer, hvorav 3 timer banekjøring og 1 time teori.
Kurset har fokus på å videreutvikle den kjøretekniske kompetansen ved å trene på bremse-og styreøvelser.

MC-LAPPEN TRINN 4 - AVSLUTTENDE OPPLÆRING

Trinn 4, sikkerhetskurs på vei, er den avsluttende delen av mc-opplæringen og er i sin helhet obligatorisk for elevene både i klasse A1, A2 og A. Målene i trinn 4, både for klasse A1, A2 og A, er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse knyttet til motorsykkelkjøring. Timeantall er i dette trinnet forskjellig for klassene:

I klasse A1 og A2 er sikkerhetskurset på totalt 5 timer, hvorav minst 4 timer skal være praksis bestående av kjøring med refleksjonspauser. Resterende tid skal fordeles mellom planlegging og oppsummering.
I klasse A er sikkerhetskurset på totalt 8 timer,  hvorav minst 5 timer skal være praksis bestående av kjøring med refleksjonspauser. Resterende tid skal fordeles mellom planlegging og oppsummering.

Etter dette trinnet er all obligatorisk opplæring på mc fullført, men noe mengdetrening kan ofte være lurt slik at nivået ditt er godt nok til å bestå førerprøven.

TEORIPRØVE & FØRERPRØVE

Det første du må gjøre er å søke om førerkort / utvidelse av førerkort, dette gjøres på www.vegvesen.no/dinside
Teoriprøven gjennomføres hos Statens vegvesen og består av 40 spørsmål, du kan ha maks 6 feil.
Vi anbefaler at du tar teoriprøven så fort du kan, helst før du starter med kjøretimer. På denne måten får du fortgang i opplæringen, samt at elever som har bestått teoriprøven blir prioritert først når det gjelder kjøretimer.
Teoriprøven må være bestått før vi kan bestille oppkjøring til deg!

Førerprøven består av to deler, en ferdighetsprøve i kjøregården og en trafikal prøve ute i trafikken, disse gjennomføres samme dag i èn prøve.