Tilhenger førerkort OS | Førerkort BE/B96 på Os

Ta førerkort for tilhenger på OS. Vår trafikkskole, Os Trafikkskolesenter AS, har lang erfaring med opplæring for tilhenger. Opplæringen går over 4 trinn, og her får du en oversikt over de ulike trinnene på vei til førerkort BE/B96. Os Trafikkskolesenter er en godkjent trafikkskole, og følger til enhver tid forskriftene satt av Statens Vegvesen. Hos vår trafikkskole er du trygg på at du får trafikkopplæring av høy kvalitet.

tilhenger-klasse-be-kart.png

Opplæring for førerkort klasse BE/B96 er delt opp i 4 trinn. Her får du en samlet oversikt over alle trinn du må gjennom for å få lappen i klasse BE/B96. Når du tar lappen hos Os Trafikkskolesenter AS er det vårt ansvar at opplæringen ved trafikkskolen følger forskriftene satt av Statens Vegvesen. Du er hos oss trygg på at vi til enhver til tilfredsstiller kravene fra vegvesenet.

Førerkort tilhenger BE/B96:

Vi tilbyr førerkort for tilhenger i klasse BE og B96. Opplæringen til førerkort BE og B96 er identisk, men ved førerkort BE inngår også praktisk prøve hos vegvesenet. Du vil da kunne kjøre tilhenger opp til bilens vognkorts begrensninger.

Førerkort BE/B96 - Trafikalt Grunnkurs

Opplæringen i trinn 1 er gjennomført ved at man har førerkort klasse B.

Førerkort BE/B96 trinn 2

Trinn 2 er det første trinnet i opplæringen for tilhenger. Du skal her lære å kjøre bil med tilhenger. Rygging, vending og vurdering av plassbehov er en del av det du skal beherske i dette trinnet Obligatorisk opplæring i dette trinnet er en trinnvurderingstime trinn 2. Utover dette kan det være behov for ytterlige kjøretimer om man har lite erfaring med kjøring med tilhenger.

Førerkort BE/B96 trinn 3

I trinn 3 er fokus rettet mot kjøring ute i trafikken. Du skal beherske kjøring med bil og tilhenger i variert trafikk og terreng. Det er ikke fastsatt ett minumums antall kjøretimer ved trafikkskole i dette trinnet. Det obligatoriske i dette trinnet er trinnvurderingstime trinn 3. Da finner du, sammen med traikklærer, ut om kjøringen tilfredsstiller målene for trinnet og er klar for trinn 4.

Førerkort BE/B96 trinn 4

Trinn 4 er det avsluttende trinnet i opplæringen til førerkort BE/B96. I dette trinnet gjennomføres et 3 timers Sikkerhetskurs på vei.

Lastsikringskurs

Lastsikringskurset for klasse BE/B96 gjennomføres i løpet av opplæringen. Det er et 2 timers kurs, hvor 1 time brukes til teori, og 1 time til praktisk sikring av last.